Tango Müziği

Tango Müziği

Tango, halk arasında bir dans olarak bilinse de, aslında bir müzik türüdür. Ritim açısından, Küba kontra dansına, habanera’ya ve Küba tangosu kökenlidir. Küba tangosu, habanerayla birlikte, 1850 – 1860’li yıllar arasında  Latin Amerika’da yayıldı. Habanera’ya tango adı 19. Yüzyılın sonlarında verildi. Tango Brasiliero, başlangıçta, Küba habanerasının yerel uyarlamasından başka bir şey değildi. Aralarında maksiks’in bulunduğu bir çok popüler türün ortak özelliği, Avrupa polkasına yakın eşlik şemalarıyla birlikte 2/4 ‘lük  ölçüsüdür. İki zamanlı ve senkoplu ritim milonga da tangonun ritmik yapısına katkıda bulundu. 1915 yılına dek tango iki zamanlı ölçüsünü ( 2/4 ) korumuştur. Daha sonra 4/4 ve 4/8’e daha sık rastlanır.1955’den sonra yeni ritmik karmalar gelişmiştir.

Tango parçaları yapısal açıdan üç kısımdan oluşur, ama 1915’den sonra iki kısımlı tangolar ön plana çıkmıştır. Tangonun standart biçimini ilk oluşturan bestecinin Delfino olduğu kabul edilmektedir.